grafika-foto-tiger-2000x1000
skanowanie pudełka

Poprawiamy skuteczność

System ibcsTiger jest stworzonym przez IBCS Poland programem klasy WMS (Warehouse Management System) w oparciu o 16 lat doświadczeń firmy. Jest to system zaprojektowany specjalnie do zarządzania ruchem i przechowywaniem towarów w magazynach wyrobów gotowych, surowców oraz centrach dystrybucyjnych.  Jest on skoncentrowany na potrzebach użytkowników oraz zapewnia łatwość użytkowania, minimalizację czasu wdrożenia i obniżenie całkowitych kosztów funkcjonowania magazynu.

System magazynowy ibcsTiger:

 • wspiera zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania dowolnie złożonego magazynu,
 • zintegrowany z systemami automatycznej identyfikacji,
 • elastyczny i skalowalny – dopasowany do indywidualnych potrzeb i wielkości magazynu.

Korzyści z zastosowania systemu WMS ibcsTiger:

 • rzeczywista realizacja strategii magazynowej (FIFO, FEFO, LIFO, inne) - kompletna informacja o lokalizacji każdej partii,
 • zmniejszenie czasu i kosztów wykonania operacji magazynowych:
  - prowadzenie do lokalizacji,
  - szybka lokalizacja towaru,
  - multikompletacja,
  - szkolenie pracowników,
 • zmniejszenie ilości pomyłek w kompletacji (ograniczenie reklamacji) - automatyczna identyfikacja i kontrola,
 • maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej:
  - przydział miejsca składowania,
  - zarządzanie obszarem zbiórki,
 • skrócenie czasu inwentaryzacji:
  - automatyczna identyfikacja,
  - blokowanie lokalizacji vs zatrzymanie magazynu,
 • zmniejszenie czasu i kosztów wykonania operacji magazynowych:
  - prowadzenie do lokalizacji,
  - szybka lokalizacja towaru,
  - multikompletacja,
  - szkolenie pracowników,
 • realizacja operacji z wartością dodaną dla klienta (usługi dla klientów),
 • eliminacja dokumentów papierowych w pracy magazynu:
  - zmniejszenie kosztów,
  - praca z dokumentem vs praca zadaniowa,
 • łatwa realizacja obowiązku śledzenia partii produkcyjnych (traceability):
  - historia i śledzenie pochodzenia produktów;
  - zgodność z systemem GS1,
 • kontrola pracy magazynierów - analiza wydajności, informacja kto, co i kiedy zrobił,
 • bezpieczeństwo - indywidualne uprawnienia pracowników (przydzielanie zakresu operacji),
 • zapewnienie integralności przepływu:
  - kontrola ruchu towarów,
  - zarządzanie ruchem opakowań zwrotnych.

Obszary zastosowania ibcsTiger

Dla firm-ibcsTiger
Dla handlu-ibcsTiger
Dla transportu- ibcsTiger

Funkcjonalność rozwiązania magazynowego ibcsTiger

Korzystając z radiowych urządzeń przenośnych, wyposażonych w skanery kodów kreskowych, pracownicy magazynu rejestrują każdy ruch towaru na magazynie przez całych czas od chwili, gdy towary są dostarczane do magazynu z produkcji lub z zewnątrz do momentu opuszczenia magazynu w celu wysłania ich do klienta. System ibcsTiger posiada możliwość obsługi podstawowych procesów magazynowych takich jak:

 • przyjęcie do magazynu,
 • kompletacja wydań z wysyłką,
 • składanie zestawów (konfekcjonowanie na podstawie receptur i przepakowania),
 • inwentaryzację oraz transfery wewnętrzne.

Dyspozytor może przydzielać operacje wskazanym pracownikom, a następnie monitorować postęp w realizacji zlecenia. Poza funkcjonalnością podstawową, system ibcsTiger oferuje dodatkowe funkcje wspomagające pracę magazynów:

 • optymalizacja ścieżki zbiórki i przydziału miejsca składowania,
 • zarządzanie zapasami – inwentaryzacja, blokowanie partii, śledzenie partii,
 • pełna ewidencja (przyjęcie, wydanie, saldo dla odbiorców i dostawców) i zarządzanie obrotem opakowaniami zwrotnymi i nośnikami (kontenery, palety, inne), obsługa zasobnika opakowań (moduł dodatkowy),
 • hierarchiczna struktura jednostek logistycznych: możliwość operowania nośnikami (paletami), opakowaniami (kartonami) oraz różnymi jednostkami miary,
 • kontrola jakości, rejestracja certyfikatów dla partii produkcyjnych, zarządzania statusami jakości,
 • pełne traceablity dla produktów / partii / nośników składowanych na magazynie,
 • dostęp do pełnej funkcjonalności systemu przez WWW,
 • harmonogramowanie wysyłek i załadunków względem terminów dostaw, tworzenie planu wysyłek, nadzorowanie dyspozycji przypiętych do danego transportu, elementy zarządzania placem (moduł dodatkowy).

Zarządzanie magazynem z systemem ibcsTiger

 

System magazynowy klasy WMS ibcsTiger to rozwiązanie, którego szukasz. To WMS na miarę potrzeb każdej firmy zajmującej się magazynowaniem i logistyką. Pozwala na usprawnienie codziennej pracy magazynu lub centrum spedycyjnego, wyeliminowanie błędów, poprawienie wydajności, a w efekcie szybkie wdrożenie procesu oszczędnościowego.

usprawnienie pracy magazynu

Usprawnienie pracy magazynu

zgodność z GS1

Zgodność ze standardem GS1

wykorzystanie przestrzeni magazynowej

Jeszcze lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej

współpraca z systemami IT

Współpraca z systemami zewnętrznymi

Zobacz jak ibcsTiger działa na żywo

Prowadzący: Grzegorz Ogorzałek - Analityk /Architekt oprogramowania, IBCS Poland

Zaufali nam:

Login

Reset Your Password