Menu Zamknij

Różnorodny asortyment? To nie problem.
WMS ibcsTiger w konsorcjum Odra Pak

Konsorcjum Handlowe Odra Pak to jedyna ogólnopolska Grupa Zakupowa hurtowni opakowaniowych. Na rynku funkcjonuje od ponad 20 lat. Zrzesza kilkadziesiąt hurtowni partnerskich. Działając na terenie niemal całej Polski, zwiększa konkurencyjność swoich partnerów na rynku.

Odra Pak jest uznanym dystrybutorem jednorazowych opakowań, środków oraz urządzeń służących do utrzymania czystości, a także sprzętu AGD, artykułów biurowych i dekoracyjnych. Ponadto spółka ta działa w zakresie chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz higieny konsumenckiej i przemysłowej. Posiada też linię produktów pod własną marką Odra Pak – Perfecto.

Odra Pak w liczbach:

➡ zrzesza 33 hurtownie partnerskie, a w planach są już nowe oddziały,
➡ współpracuje z ponad 80 dostawcami z kraju i zagranicy,
➡ posiada 10 grup produktowych.

Cele i wyzwania:

✅ zaprojektowanie i zautomatyzowanie procesów logistycznych – ze szczególnym uwzględnieniem obsługi magazynowej,
✅ zaplanowanie organizacji nowo powstałego magazynu,
✅ automatyzacja wymiany danych z systemem ERP,
✅ optymalizacja procesów magazynowych,
✅ obsługa ruchów całopaletowych i detalicznych,
✅ efektywna i wydajna obsługa procesów logistycznych,
✅ ergonomia pracy.

Duże wyzwanie stanowiła różnorodność asortymentu. Klienci, wybierając interesujące ich rzeczy, mają do dyspozycji dziesiątki różnych produktów. O tym, jak bogaty jest asortyment, może świadczyć jego podział na 10 różnych grup produktowych. Dodatkowo: każda z nich liczy od jednej do dziewięciu podkategorii. To oznacza, że gotowość na obsługę wielu zamówień o różnych ilościach pozycji i zróżnicowanych gabarytach asortymentu jest absolutną koniecznością.

W tym przypadku, z perspektywy logistyki, istotna jest obsługa zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorców, na terenie większości kraju. Wysoka wydajność jest wymagana przez cały rok, ponieważ zapotrzebowanie na produkty konsorcjum Odra Pak nie jest sezonowe.

W realizacji tych oczekiwań pomogły rozwiązania, zaproponowane przez zespół ekspertów IBCS Poland. Chodzi tu zarówno o autorski system WMS ibcsTiger, jak i terminale Android Honeywell CK65.

WMS ibcsTiger w Odra Pak

Wdrożenie opisanych tu rozwiązań w firmie Odra Pak trwało okrągły rok. Odbywało się w nowo powstałym magazynie, a w projektowaniu procesów magazynowych czynny udział brali analitycy i konsultanci IBCS Poland. Proces wdrożeniowy był podzielony na trzy etapy:

1⃣ analiza oczekiwań Odra Pak oraz stworzenie projektu systemu,
2⃣  realizacja działań zgodnie z opracowanym projektem; etap ten został podzielony na kilka zadań – głównie obejmowały one: instalację wersji podstawowej, rozszerzenie oprogramowania o dodatkowe funkcjonalności i implementację modyfikacji, konfigurację systemu, szkolenia oraz asystę podczas uruchomienia produkcyjnego,
3⃣ utrzymanie prawidłowej pracy systemu i wsparcie w postaci opieki serwisowej.

Projekt był realizowany nieszablonowo i elastycznie, ponieważ większość spotkań analitycznych odbyła się zdalnie. Wymagało to dużego zaangażowania obu stron. Zespół projektowy i kluczowi użytkownicy gruntownie przetestowali system. Przełożyło się to na wysoki poziom dopasowania funkcjonalności do rzeczywistych procesów, a także sprawiło, że system – już na etapie wdrożenia produkcyjnego – był praktycznie gotowy do użytku.

Optymalizacja pracy magazynu

IbcsTiger komunikuje się z zewnętrznym systemem ERP za pomocą interfejsu w trybie on-line, czyli w czasie rzeczywistym.  Zarządzanie magazynem odbywa się przy użyciu mobilnych terminali oraz drukarek etykiet. Z poziomu użytkownika biurowego zarządzanie jest możliwe poprzez panel www.

 
➡ Przyjęcia towaru do magazynu – realizowane są zarówno w trybie planowanym (na podstawie zamówień z systemu ERP skierowanych do dostawcy), jak i nieplanowanym (do obsługi pozostałych dostaw).

➡ Transfery wewnętrzne – system wskazuje przykładowe miejsce składowania towaru; jest to jednak tylko propozycja, ponieważ sam magazynier może go odstawić w inne dostępne miejsce na magazynie. Pozwala na to struktura systemu, która może być decyzyjna, nakazowa lub mieszana.

➡ Wydanie towaru – dla pojedynczego zlecenia kompletacji może powstać więcej niż jedna zbiórka (w zależności od ustalonych kryteriów związanych ze strefą i/lub lokalizacją wymaganego towaru). Zaplanowane zlecenia wykonuje magazynier. Kompletacja jest realizowana do pojemników kompletacyjnych (typu: palety, kartony itp.) – każdy z nich jest oznakowany biletem kompletacyjnym, zawierającym unikalny numer pojemnika, który jest przypisany do danego zlecenia. Po zakończeniu kompletacji następuje znakowanie utworzonych nośników wysyłkowych za pomocą etykiet logistycznych SSCC. Następnie nośniki te są odstawiane do lokalizacji odkładczej, przypisanej do danej trasy.

➡ Zarządzanie magazynem – składowanie jest realizowane z podziałem magazynu na strefy i dane grupy towarowe. Dla każdego asortymentu system wyznacza dedykowane miejsca zbiórki uzupełnia je według ustalonego stanu minimalnego.

Kompleksowość działań

Zastosowanie systemu klasy WMS ibcsTiger, a także terminali Android Honeywell CK65 pozwoliło firmie Odra Pak na sprawne zarządzanie magazynem w czasie rzeczywistym. Zapewniło optymalizację jego pracy, wydajność zbiórki i wydania towaru, a także wysoką jakość i komfort pracy.

Muszę przyznać, że początkowo rozważaliśmy aż 10 dostawców. Jednak ostatecznie naszym zaufaniem obdarzyliśmy IBCS Poland ze względu na doświadczenie firmy połączone ze specjalizacją w obszarze logistyki magazynowania. Wdrożenie rozwiązań, zaproponowanych przez IBCS Poland przyniosło naszej firmie wiele korzyści. W sposób bezpośredni wpłynęło na optymalizację pracy całego magazynu. Natomiast w sposób pośredni przyczyniło się do utrzymywania naszej przewagi nad konkurencją – mówi Radosław Naskręt z firmy Odra Pak

Podkreśla, że zaprojektowanie systemu było prawdziwym wyzwaniem. Wymagało doskonałej komunikacji pomiędzy specjalistami IBCS Poland oraz Odra Pak – zarówno w fazie analizy, jak i wdrożenia systemu.

Wszystko poszło po naszej myśli, a teraz możemy się cieszyć ze świetnych rezultatów, na które pozwala to rozwiązanie dodaje Pan Radosław Naskręt z firmy Odra Pak.