Menu Zamknij

Warehouse Control System

W obliczu narastającej informatyzacji magazynów wysokiego składowania oraz postępującego rozwoju narzędzi związanych z Industry 4.0, kluczowym elementem do sprawnego współdziałania między systemami WMS a różnorodnymi rozwiązaniami automatycznymi jest moduł WCS – Warehouse Control System. Jest to system informatyczny, który integruje się z różnymi urządzeniami i systemami w magazynie, obejmującymi autonomiczne wózki, bramki skanujące, czytniki RFID, przenośniki, systemy sortowania, roboty oraz inne. Jego głównym celem jest optymalizacja operacji magazynowych, gdzie istotną rolę odgrywa automatyzacja i robotyka.

Ważną rolą systemu WCS jest odciążenie systemu WMS poprzez liczne integracje. WCS przejmuje zarządzanie procesami zautomatyzowanymi, podczas gdy tradycyjne operacje realizowane na terminalach kodów kreskowych pozostają w obszarze zarządzania przez system WMS ibcsTiger.


Korzyścią z wykorzystania modułu WCS współpracującego z ibcsTiger jest jego elastyczność. Przyjrzyjmy się sytuacji, gdzie specyfika procesów w naszym magazynie wymaga zastosowania dwóch lub trzech rodzajów wózków autonomicznych – mniejszych do obsługi kosztów oraz większych do przemieszczania pełnych palet. Często te urządzenia pochodzą od różnych producentów, co może utrudnić ich integrację. W takim przypadku moduł WCS doskonale sprawdza się jako centralny punkt, gdzie obie technologie są zintegrowane, co pozwala zoptymalizować ich pracę. To jedno miejsce integracji różnych systemów, co nie wpływa negatywnie na działanie systemu WMS.WCS może być dostosowany do różnych typów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny cross-dockingowe, magazyny chłodnicze itp., zapewniając elastyczność w obsłudze różnych potrzeb logistycznych.

TIGER_ibsc_białe_21.11.2023

Oprogramowanie generuje raporty i analizy dotyczące wydajności magazynowej, trendów, wskaźników kluczowych oraz bieżącego stanu operacyjnego, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i doskonalenie procesów.

Moduł Warehouse Control System (WCS) stanowi kluczowy element w zarządzaniu magazynem, który integruje i optymalizuje operacje wewnątrz magazynu, zapewniając efektywność, precyzję i spójność działań logistycznych.