Menu Zamknij

VELKOM WLKM Kurczuk s.c.

Firma Velkom s.c. oferuje kompleksowe zaplecze logistyczne dla firm zajmujących się dystrybucją towarów do dekoracji wnętrz. W 2002 roku spółka wybudowała nowoczesny magazyn usytuowany w Przybysławicach przy szosie Warszawa – Lublin, w którym na przełomie roku 2010/2011 został wdrożony system zarządzania magazynem IBCS Poland.

Problemy biznesowe – cele wdrożenia

Celem wdrożenia systemu magazynowego było wsparcie procesów logistycznych zachodzących na terenie magazynu firmy Velkom i związanych z obsługa logistyczną firm trzecich, a w szczególności wyeliminowanie pomyłek w identyfikacji towarów podczas kompletacji, śledzenie numerów partii produkcyjnych, zarządzanie przestrzenią magazynową, likwidacja dokumentów papierowych w obsłudze magazynu oraz udostępnienie wybranych informacji zewnętrznym kontrahentom za pomocą internetowej platformy B2B.

Przebieg realizacji

System wdrożony w firmie Velkom to wersja systemu magazynowego IBCS Poland przystosowana do obsługi magazynów drobnicowych (dystrybucyjnych), gdzie towary składowane są w opakowaniach lub luzem, bez potrzeby budowania jednostek logistycznych. Rozwiązanie to, udostępnia obsługę wszystkich wymaganych procesów magazynowych (dostawy, kompletacja, wysyłki, inwentaryzacje, ruchy wewnątrz magazynowe), a także daje możliwość współpracy z zewnętrznymi kontrahentami poprzez udostępnienie informacji o bieżących stanach magazynowych oraz pozwala na zlecanie dyspozycji i podgląd stanu ich realizacji. System IBCS Poland w firmie Velkom pracuje na przenośnych terminalach Motorola MC9090 w infrastrukturze sieci bezprzewodowej opartej również o urządzenia Motorola AP5131. Wdrożenie obejmowało kompleksową dostawę systemu informatycznego i urządzeń, a także usługi znakowania magazynu.

Prace rozpoczęły się w połowie roku 2010 analizą biznesową wymagań funkcjonalnych, na bazie której został przygotowany projekt systemu. Obejmował on zestawienie wymaganej funkcjonalności, opis poszczególnych scenariuszy użytkowych, będących obrazem realizowanych procesów, projekt techniczny systemu, opis interfejsów do zewnętrznych systemów finansowo-księgowych kontrahentów firmy Velkom oraz analizę zagrożeń projektu. Po zatwierdzeniu projektu specjaliści z firmy IBCS Poland przystąpili do prac implementacyjnych, które finalizowały testy wewnętrzne systemu i zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia wdrożenia systemu u Klienta. W międzyczasie konsultanci sprzętowi skonfigurowali i zainstalowali urządzenia oraz infrastrukturę sieciową, a także wykonali oznakowanie magazynu zgodnie z koncepcją uzgodnioną w projekcie. Wdrożenie w lokalizacji Klienta obejmowało instalację systemu IBCS Poland, jego stabilizację (realizację zgłoszonych zmian i zastrzeżeń) i testy interfejsu z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi. Po zakończeniu prac stabilizacyjnych i zgłoszeniu gotowości do uruchomienia, w pierwszym kwartale 2011 roku, wykonane zostały szkolenia użytkowników, inwentaryzacja zerowa oraz nastąpił start produkcyjny systemu z kilkudniową asystą konsultantów IBCS Poland.

Korzyści biznesowe

Dzięki zastosowaniu kodów kreskowych i przenośnych komputerów, system pozwala na łatwe, szybkie i bezbłędne gromadzenie danych, co przekłada się na zwiększenie jakości i szybkości realizowanych operacji, wyeliminowanie dokumentacji papierowej, możliwość analizy przepływu towarów wraz z podziałem na partie produkcyjne, a także lepsze zarządzanie przestrzenią składowania. Wdrożenie systemu magazynowego IBCS Poland, spowodowało racjonalne wykorzystanie potencjału firmy Velkom i stworzenie nowych możliwości rozwojowych. Jego zgodność z międzynarodowym standardem GS1 oraz udostępnienie zintegrowanej platformy B2B, pozwoliło na podniesienie poziomu oferowanych usług i ułatwiło możliwość zawierania nowych kontaktów z podmiotami biznesowymi.