CASE STUDY BEWA Sp. z o.o.

BEWA Sp. z o.o. istnieje od 1992 r. Przedmiotem działalności firmy jest przede wszystkim produkcja i sprzedaż wody źródlanej i napojów. Większość produkcji skierowana jest do największych w Polsce sieci handlowych, takich jak Eurocash, Biedronka, Kaufland, Auchan i Carrefour. BEWA produkuje swoje wyroby na bazie wody czerpanej z pięciu studni, z których dwie należą do grupy najgłębszych w kraju i sięgają aż 312 m w głąb ziemi. Obecnie firma jest w całości własnością polskiego kapitału. Dynamiczny rozwój firmy wymusił zbudowanie hali magazynowej o powierzchni 11 tys. m. kw. W celu zapewnienia jej efektywnego i niezawodnego działania zdecydowano o implementacji systemu wspomagającego zarządzanie magazynem.

„Celem zaimplementowania systemu było poprawienie szeroko rozumianej logistyki magazynowej, przyśpieszenie procesu wysyłek, kompletacji towaru, a także śledzenie towarów od momentu przyjęcia z produkcji. Ponadto oczekiwaliśmy, że w wyniku funkcjonowania systemu będzie możliwa większa kontrola procesów oraz uzyskanie bazy danych do analizy biznesowej bieżącej działalności.” – powiedział Roman Siemieniuk z BEWA sp. z o.o.

System ibcsTiger jest odpowiedzialny, za całość procesów magazynowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Rejestrowane są w nim towary wychodzące z produkcji oraz realizowane wydania. Realizacja działań magazynowych odbywa się przy pomocy mobilnych terminali Motorola MC9090, natomiast przyjęcie z produkcji ma miejsce na terminalach stacjonarnych. Dane operacyjne, dokumenty wydania i przyjęcia przekazywane są poprzez interfejs z systemu ERP SAP Business One. W systemie działa również moduł transportu odpowiedzialny za zarządzanie transportem zewnętrznym: rejestracja środków transportu, zarządzanie.” – powiedział Robert Chajdaś z IBCS Poland

Analizując potrzeby i oczekiwania firmy BEWA specjaliści z IBCS Poland opracowali koncepcję rozwiązania. Pierwszym etapem prac była dokładna analiza przedwdrożeniowa wraz z projektem rozwiązania. Na tym etapie uznano, że najbardziej odpowiedni będzie system mobilnej obsługi magazynów wyrobów gotowych z rejestracją produkcji w oparciu o mobilne terminale firmy Motorola, drukarki stacjonarne i mobilne etykiet firmy Zebra Technologies oraz środowisko radiowe Spektrum 24 firmy Motorola. Aplikacje zarządzające tą infrastrukturą to system zarządzania magazynami ibcsTiger wraz z modułem zarządzania transportem oraz interfejsem do systemu ERP SAP Business One.

Wdrożenie rozwiązania trwało około 6 miesięcy. W podziale na poszczególne etapy prac była uwzględniona sezonowość produkcji, stąd intensywność prac była sterowana przez zespół wdrożeniowy ze strony firmy BEWA, aby w minimalnym stopniu zakłócić procesy produkcyjne. Oprócz zasadniczych prac wdrożeniowych eksperci z IBCS Poland przeprowadzili także kompleksowe szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu, a także optymalizację działania sieci radiowej.

System zarządzania magazynem sprzęgnięto z infrastrukturą IT firmy

BEWA należy do największych producentów napojów w Polsce. Spółka co roku umacnia swą pozycję na rynku – w 2013 r. sprzedała 308 547 685 litrów napojów, co daje produkcję na poziomie 2400 palet dziennie. Tak wysokie zdolności produkcyjne wymagają doskonałej organizacji wszystkich jej etapów: od przyjęcia surowca, poprzez jego obróbkę, aż do opuszczenia gotowego produktu z zakładu. By zapanować nad tak złożonymi procesami przy zachowaniu jak najwyższych standardów jakości, konieczne jest posiadanie zaawansowanej infrastruktury IT.

Kiedy oczekiwania względem platformy informatycznej zostały jasno określone, skupiono się na wyborze firmy, która podjęłaby się ich wykonania. Rozpatrywano kilka propozycji dostawców systemów mobilnej komunikacji, ostatecznie decydując się na firmę IBCS Poland.

„Wybór rozwiązania IBCS Poland był spowodowany korzystną ofertą cenową, bardzo dobrymi referencjami oraz funkcjonalnością oferowanego rozwiązania – ibcsTiger to nie tylko klasyczny system zarządzania magazynem ale – dzięki dodatkowym modułom – jest to kompleksowe narzędzie usprawniające działalność firmy.” stwierdził Roman Siemieniuk

Lepszy dostęp do danych i większy komfort pracy

„Na efekty wdrożenia nie trzeba było długo czekać. Zarówno szeregowi pracownicy jak i kierownictwo naszego zakładu odczuwają konkretne korzyści z funkcjonowania systemu.” – stwierdził Roman Siemieniuk

Dzięki użyciu sprzętu mobilnego – terminali pracujących w obszarze sieci radiowej, udało się w sposób znaczący usprawnić pracę operatorów i magazynierów. System znacznie ułatwił partiowanie oraz przebieg towaru w zakładzie. Pozwoliło to na zaoszczędzenie czasu i wyeliminowanie błędów. Zastosowany sprzęt, zgodnie z oczekiwaniami, rozwija możliwości stosowanego w firmie systemu ERP.

Kolejnym krokiem była rozbudowa systemu o dodatkowe moduły pozwalające m.in. na równomierne rozłożenie załadunków (okna czasowe), kontrolę spóźnień wydań, wsparcie planowania produkcji (informacja na temat brakujących asortymentów), kontrolę ostatecznej godziny załadunku oraz obsługę karencji dla wyrobów przyjmowanych z produkcji.

„Najważniejszą korzyścią płynącą z instalacji systemu WMS (Warehouse Management System) jest skrócenie czasu realizacji procesów magazynowych – wydań towaru. Specyfiką produkcji jest sezonowość, co w okresach wzmożonego popytu wymaga większych zasobów. Wdrożenie systemu spowodowało normalizację tej sytuacji.” – stwierdził Robert Chajdaś