Menu Zamknij

Jak wygląda przykładowe wdrożenie systemu WMS ibcsTiger?

wdrożenie systemu WMSWdrożenie systemu WMS to proces bardzo zaawansowany, wymagający odpowiedniego przygotowania i zaplanowania harmonogramu prac. Do tej pory ibcsTiger wdrożyliśmy w takich firmach jak DPD, T.G. BEWA, Dekorglass czy Universal Express Distribution. Wszystkich zainteresowanych tym czy Warehouse Management System sprawdzi się w ich firmie, zapraszamy do artykułu Jakie firmy zaufały IBCS Poland i wdrożyły system ibcsTiger?, a dziś w kilku prostych słowach wytłumaczymy jak wyglądać może przykładowe wdrożenie systemu WMS ibcsTiger.

Konferencja „Magazyn Nowych Wyzwań 2022”. Panel dyskusyjny.

Jak wygląda proces wdrożenia nowoczesnego WMS?

Każde wdrożenie systemu WMS to indywidualny proces, który dostosowany jest do potrzeb firmy oraz jej pracowników. Niezależnie jednak od tego, jakie potrzeby przedstawili pracownicy i kierownictwo firmy w procesie zamawiania wdrożenie takie zawsze jest oparte o metodykę wdrożenia opracowaną przez IBCS Poland. Zapewnia to skalowalną strukturę działań, a także gwarantuje poprawną i terminową implementację systemu WMS, bez wpływu na codzienne życie i prace firmy.

Prawidłowe wdrożenie systemu ibcsTiger polega na podejściu etapowym i dzieli cały proces na pięć prostych faz

Faza pierwsza wdrożenia WMS – analiza wymagań

Jak wygląda przykładowe wdrożenie systemu WMS ibcsTiger?

Na tym etapie najważniejsze jest zdefiniowanie celów wdrożenia i oszacowanie kosztów. To pierwszy z dwóch etapów planowania, który pozwala na wstępne określenie wymagań, a co za tym idzie całościowe zaplanowanie budżetu wdrożenia WMS w firmie.

Faza druga wdrożenia WMS – analiza przedwdrożeniowa

Jak wygląda przykładowe wdrożenie systemu WMS ibcsTiger?

W tej fazie przygotowujemy zaawansowany projektu systemu, który obejmuje między innymi identyfikację wymagań klienta odnośnie funkcjonowania magazynu. Pozwala to na jeszcze lepsze dopasowanie, zawsze elastycznego, systemu WMS naszego autorstwa do wymagań zarządu oraz potrzeb pracowników.

Faza trzecia wdrożenia WMS – Implementacja dodatkowych modyfikacji interfejsów do systemu zewnętrznego

Jak wygląda przykładowe wdrożenie systemu WMS ibcsTiger?

Na tym etapie nasi eksperci odpowiadający za wdrożenie systemu magazynowego ibcsTiger przygotowują wszystkie dodatkowe komponenty, które jak wykazały wcześniejsze etapy przygotowań, są najważniejsze z punktu widzenia końcowych użytkowników systemu oraz specyfiki działalności firmy, która będzie z niego korzystać.

Faza czwarta wdrożenia WMS – wdrożenie właściwe

Jak wygląda przykładowe wdrożenie systemu WMS ibcsTiger?

Najważniejsza i najtrudniejsza faza procesu wdrożenia systemu WMS. To właśnie na tym etapie dzieje się cała „magia”. Eksperci IBCS Poland wykonują skomplikowany, ale wielokrotnie przećwiczony proces całościowej implementacji Warehouse Management System ibcsTiger w firmie.

Faza piąta wdrożenia WMS – prace końcowe i odbiór

Jak wygląda przykładowe wdrożenie systemu WMS ibcsTiger?

Uruchomienie w tej fazie projekt przenoszony jest do obszaru wsparcia i przygotowywany jest finalny protokół odbioru systemu.

Pięć przedstawionych powyżej etapów składa się w całości na proces wdrożenia systemu WMS ibcsTiger. Po odbiorze prac często następuje też przeszkolenie pracowników zajmujących się najważniejszymi zadaniami w firmie z działania systemu WMS oraz zaprezentowanie im palety możliwości, jakie oferuje ibcsTiger. Dalsze szkolenie, na przykład młodszych czy sezonowych pracowników możliwe jest już wewnątrz firmy z wykorzystaniem wiedzy osób przeszkolonych przez nasz zespół. Co jednak istotne firma IBCS Poland przywiązuje dużą wagę do jakości swoich usług i nie pozostawia klientów „samych sobie” w momencie podpisanie końcowej faktury i protokołu odbioru usługi. Jako autorzy WMS czujemy się odpowiedzialni za nasz system oraz wiedzę wszystkich osób, które mają okazję wykonywać na nim swoje codzienne obowiązki zawodowe. Dlatego wyróżniamy się tym, że oferujemy wsparcie na odpowiednim poziomie zarówno w trakcie, jak i po sprzedaży i implementacji produktu.
 

Ile trwa wdrożenie systemu WMS?

Pozostaje nam odpowiedzenie na jeszcze jedno pytanie. W związku z tym, że kompleksowa implementacja WMS to proces zaawansowany i wymagający zaangażowania wieloosobowego zespołu ekspertów oraz wielopoziomowej współpracy między firmą zamawiającą a dostarczającą usługę wdrożenie takie trwa od trzech miesięcy do pół roku.

Jak widać na powyższym przykładzie przykładowe wdrożenie systemu WMS ibcsTiger to proces z pozoru trudny, który jednak, dzięki zaangażowaniu naszej grupy ekspertów jest przeprowadzany w taki sposób, by zawsze w jak najmniejszym stopniu wpływał na sposób funkcjonowania firmy.