Menu Zamknij

3 najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu ibcsTiger

Zalety i korzyści wynikające z wdrożenia profesjonalnego systemu WMS w firmie logistycznej, magazynie lub centrum spedycyjnym wymienialiśmy w naszych artykułach już wielokrotnie. Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systmów magazynowych klasy WMS w firmach z różnych branży nauczyło nas jednak, że pomimo różnic w rodzajach działalności oraz potrzeb, które zmieniają się w zależności od tego, w jakim segmencie prowadzona jest działalność, pewne potrzeby związane z WMS są wspólne. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i pytaniom osób, które chcą wdrożyć w swojej firmie system WMS, postanowiliśmy przybliżyć najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia takiego systemu.

Konferencja „Magazyn Nowych Wyzwań 2022”. Panel dyskusyjny.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu WMS ibcsTiger 

3 najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu ibcsTiger

1. Zmniejszenie czasu i kosztów wykonania operacji magazynowych

Najważniejszą, z punktu widzenia większości przedsiębiorców z branży logistycznej, korzyścią związaną z wdrożeniem systemu WMS ibcsTiger jest możliwość zmniejszenia czasu dotychczasowych operacji magazynowych. Zautomatyzowanie części procesów oraz wyeliminowanie dzięki temu pomyłek i prac, które mogą one generować, pozwala na oszczędzenie dużej ilości czasu, który może być przeznaczony na zupełnie inne czynności. Czas to pieniądz, zatem wraz z oszczędnością czasu poświęconego na przeprowadzenie operacji magazynowych oraz ewentualnych reklamacji mamy szansę oszczędzić też pieniądze! Obniżenie kosztów obsługi magazynu to jeden z najważniejszych atutów przemawiających za wprowadzeniem systemu WMS w firmie. Zamawiając dla swojego magazynu system WMS ibcsTiger, zaoszczędzimy nie tylko na wspomnianych procesach, ale też na szkoleniach pracowników i na druku (system ibcsTiger pozwala na pracę w 100% w środowisku cyfrowym).

3 najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu ibcsTiger

2. Zwiększenie wydajności procesu kompletacji zwłaszcza przy użyciu technologii Pick by Voice

Zmaksymalizowanie wydajności procesu komplementacji to jedno z kluczowych zadań, jakie stawia sobie współczesna logistyka. Wdrożenie profesjonalnego WMS jakim, jest ibcsTiger, pozwala na znaczące zwiększenie wydajności komplementacji dzięki wykorzystaniu technologii Pick by Voice. Każdy pracownik magazynu wyposażony jest w słuchawki i mikrofon, dzięki którym komunikuje się z systemem i bez użycia rąk odbiera i wysyła informacje na temat prac, które musi wykonać.

3 najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu ibcsTiger

3. Eliminacja błędów w identyfikacji towarów

Przed chwilą pisaliśmy, że najważniejszą z punktu widzenia większości firm zaletą wiążącą się z wdrożeniem systemu WMS ibcsTiger jest możliwość zmniejszenia czasu i kosztów wykonania operacji magazynowych. To prawda. Są jednak tacy przedsiębiorcy, którzy za najważniejszą korzyść wynikającą z wdrożenia profesjonalnego WMS uważają możliwość eliminacji błędów w identyfikacji towarów. Jak wiadomo największym wrogiem nowoczesnej logistyki i magazynowania, jest chaos i bałagan. System WMS ibcsTiger pozwala na kompletne opanowanie chaosu i zaprowadzenie, tak pożądanego w każdym magazynie, porządku. Dokładny system identyfikacji towarów, nadawanie etykiet, możliwość kontroli miejsca w magazynie oraz grupowania towarów ze względu na z góry określone kryteria (np. termin przydatności do spożycia). To wszystko sprawia, że pracownicy, którzy raz rozpoczną pracę z systemem WMS ibcsTiger, już nigdy nie będą chcieli korzystać z innych narzędzi.

 

Wymienione powyżej korzyści to, tak jak wspominaliśmy, najważniejsze z punktu widzenia naszych klientów plusy związane z wdrożeniem systemu WMS ibcsTiger.

Lista atutów naszego systemu magayznowego jest jednak o wiele szersza i obejmuje między innymi:

  • możliwość przystosowania systemu WMS do współpracy z nowoczesnymi technologiami automatyzującymi pracę magazynu,
  • możliwość łatwego interfejsowania z innymi systemami nadrzędnymi typu ERP,
  • skrócenie czasu inwentaryzacji, dzięki automatycznej identyfikacji towarów i wynikający z tego brak konieczności blokowania całego magazynu,
  • stałe informowanie o dostępnym stanie magazynowym, z uwzględnieniem wszystkich atrybutów towarów jak partia, termin przydatności, itp.,
  • możliwość kontroli pracy magazynierów dzięki rejestrowaniu każdej operacji z identyfikatorem użytkownika, który daną czynność wykonał,
  • realizacja strategii magazynowej takiej jak FIFO, FEFO, LIFO.

Jak widać na powyższych przykładach, zalet wynikających z wdrożenia systemu WMS ibcsTiger jest tyle, że wymienianie ich zajęłyby o wiele więcej miejsca, niż wynosi średnia długość artykułu. Jedno jest pewne: tworząc system WMS ibcsTiger, kierowaliśmy się potrzebami i oczekiwaniami pracowników branży logistycznej, które poznaliśmy podczas naszych ponad 20-stu lat doskonalenia systemów informatycznych do obsługi magazynów. Dzięki temu udało nam się stworzyć system WMS, który użytkownicy końcowi oceniają jako najlepszy na rynku.